XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Strzelińskiego w dniu 10 czerwca 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Strzelinie
Czas publikacji: 13 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:49:35
Liczba odtworzeń: 59
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego.
10:102.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
11:244.Projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Strzelińskiego.
12:035.Projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Strzelinie.
12:066.Projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Strzelinie.
12:327.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzelińskiego.
13:258.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/241/18 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Strzelińskiego
13:319.Sprawozdanie Starosty Strzelińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzelińskiego i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
13:3410.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
13:5011.Interpelacje i zapytania radnych.
13:5412.Informacje, wnioski i oświadczenia radnych.
13:5713.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad