Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019 cz1

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 317 dni temu
Długość nagrania: 01:25:59
Liczba odtworzeń: 309
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:541.Otwarcie Sesji.
16:542.Przyjęcie porządku obrad.
16:553.Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019 r., 17 czerwca 2019 r., 17 lipca 2019 r. i 12 sierpnia 2019 r.
4.Podjęcie Uchwał:
16:581)zmieniająca Uchwałę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin;
17:042)w sprawie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3;
17:193)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Emilianów, na terenie gminy Radzymin;
17:274)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu 05-06 w Radzyminie;
17:295)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu 01-07 na terenie gminy Radzymin;
17:386)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Dybów Kolonia na terenie gminy Radzymin – część A;
17:397)zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stary Janków na terenie gminy Radzymin;
17:418)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin – część „A-2”;
17:429)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie gminy Radzymin;
17:4310)w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 – Alei Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wołomińskiej położonego na terenie miasta i gminy Radzymin oraz odcinka drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) – ul. Słowackiego od skrzyżowania ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II do nowego przebiegu drogi krajowej nr S8 położonego na terenie miasta i gminy Radzymin;
17:4811)w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Radzymina;
17:4912)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicielki działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
17:5013)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
17:5114)w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Nowy Janków;
17:5215)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej w rozliczeniu opłaty adiacenckiej;
17:5516)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
18:1617)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
18:1618)w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 389/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2-A;
19:0119)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
19:0820)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.
19:1321)w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
19:225.Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
19:246.Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.
20:157.Wolne wnioski i informacje.
20:158.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad