VI Sesja Nadzwyczajna Rady w dniu 10 czerwca 2021

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
Czas publikacji: 13 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 05:25:31
Liczba odtworzeń: 214
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3.Przedstawienie realizacji zadań miasta w sferze kultury, sztuki i muzealnictwa:
a)Wystąpienie Prezydenta Miasta,
b)Informacja dotycząca programów pomocowych, unijnych i krajowych na kulturę, sztukę oraz muzealnictwo,
c)Budowa strategii i planów promocyjnych Miasta z wykorzystaniem bazy kulturalnej i Galerii Historii Miasta,
d)Realizacja Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XI.86.2015,
e)Realizacja zadań z zakresu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa w szczególności przeznaczonych do działalności kulturalnej, w tym Galerii Historii Miasta, plany, projekty, realizacja inwestycji związanych z kulturą, sztuką oraz Galerią Historii Miasta, w tym, w szczególności sposób zagospodarowania budynków w dzielnicy Zdrój, czyli Zespół uzdrowiskowy:
1)Dom Zdrojowy (ul. Witczaka 5),
2)Łazienki III, 1920 (ul. Witczaka 7),
3)Łazienki II, 1920 (ul. Witczaka 3),
4)Łazienki I, 1910 (ul. Witczaka 4),
5)Dom mieszkalny tzw. Masnówka, 1910 (ul. Witczaka 3A),
6)Klasztorek, po 1870 (ul. 1 Maja 34A),
7)Dom uzdrowiskowy dla dzieci katolickich, obecnie Zespół klasztorny Sióstr Boromeuszek i Kościół NSPJ, 1891-1909),
8)Szpital, 1870 (ul. 1 Maja 34),
9)Spółka Bracka, 1911 (ul. 1 Maja 61),
10)Muszla Koncertowa
4.Wystąpienia Klubowe.
5.Zaproszeni goście.
6.Dyskusja.
7.Podjęcie uchwał i wniosków.
8.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje