XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna w dniu 10 czerwca 2021 r.

Rada Gminy Wiązowna
Czas publikacji: 14 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:11:40
Liczba odtworzeń: 39
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna zmieniający Uchwałę Nr 115.XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2021 rok, z późn. zm.;
2)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 114.XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2021-2033;.
16:313.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad