Sesja Rady w dniu czwartek, 10 czerwca 2021 roku

Rada Miejska w Morawicy
Czas publikacji: 14 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:36
Liczba odtworzeń: 40
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:052.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy.
13:133.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wykonaniu uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy.
13:224.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13:245.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
14:186.Sprawy różne.
14:187.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Morawicy - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje