XXXV sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018 - 2023

Rada Powiatu Sieradzkiego
Czas publikacji: 14 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:06:06
Liczba odtworzeń: 64
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:131.Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.
12:172.Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.
12:173.Wystąpienia przybyłych gości.
12:184.Wystąpienia radnych.
12:225.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Okręgowego w Sieradzu.
12:256.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu.
12:287.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok.
12:37a)odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok;
12:41b)dyskusja;
12:44c)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok
12:459.Debata nad raportem o stanie Powiatu Sieradzkiego
12:4910.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sieradzkiego wotum zaufania.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok.
12:57a)odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok;
13:00b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego za 2020;
13:04c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
13:06d)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok.
13:1612.Sprawy różne.
13:1613.Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.
pokaż cały porządek obrad