Lista obecności na posiedzeniu

Paweł KulkaNieobecny
Jan ŁukaszykNieobecny

XXVIII Sesja Rady Gminy Ropa

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 14 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 02:59:47
Liczba odtworzeń: 66
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ropa za 2020 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2021 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIV/174/20 /druk Nr 17/.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk Nr 18/.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - wieś Ropa /druk Nr 19/.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - wieś Ropa /druk Nr 20/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa - wieś Ropa /druk Nr 21/.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ropa za 2020r. /druk Nr 22/.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy "Zbiorniku Wodnym Klimkówka" /druk nr 23/.
12.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
14.Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Ropa.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Ropa - najnowsze transmisje z obrad

14 dni 14 godzin temu 66
57 dni 10 godzin temu 92
57 dni 10 godzin temu 69
57 dni 10 godzin temu 75
57 dni 10 godzin temu 65
122 dni 14 godzin temu 184
122 dni 14 godzin temu 135
122 dni 14 godzin temu 131
Pokaż wszystkie transmisje