Sesja Rady w dniu poniedziałek, 31 maja 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 424 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:41:59
Liczba odtworzeń: 500
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji.
10:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:053.Przyjęcie porządku obrad.
10:184.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:185.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:316.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
10:377.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym czterech pomieszczeń w budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu.
10:508.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie przyjęcia Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „NOWY HORYZONT”.
10:549.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Zacznij wszystko od nowa …”.
10:5910.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11:0211.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.
11:2712.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
11:3413.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:4414.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
11:4415.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje