Sesja Rady w dniu środa, 9 czerwca 2021

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 428 dni temu
Długość nagrania: 00:30:59
Liczba odtworzeń: 662
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad