Sesja Rady w dniu wtorek, 8 czerwca 2021

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 104 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 04:05:49
Liczba odtworzeń: 217
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji.
16:032.Stwierdzenie quorum radnych.
16:043.Przyjęcie porządku obrad.
17:504.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy:
17:48a)zapoznanie się z raportem o stanie Gminy
17:49b)debata
17:50c)podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania – projekt 1
19:045.Rozpatrzenie wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2020:
18:14a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2020 rok;
18:14b)zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Tarnowo Podgórne;
18:14c)zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne;
18:27d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
18:55e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne o wykonaniu budżetu za rok 2020;
18:59f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu wykonania budżetu za rok 2020;
19:02g)przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
19:02h)wystąpienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne;
19:33i)dyskusja;
19:03j)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – projekt 2
19:03k)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2020 – projekt 3
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
19:09a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 4
19:09b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt 5
19:33c)przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 67/1 i 98/2 w Ceradzu Kościelnym – projekt 6
19:337.Interpelacje i zapytania radnych.
19:338.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:079.Wolne głosy, wnioski i informacje.
20:0710.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje