XI Sesja Rady Miejskiej w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 362 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 02:03:41
Liczba odtworzeń: 448
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad
2.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka
3.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
4.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
5.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
6.Uchwała w prawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborsku
7.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka"
8.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Węgrzce Wielkie, stanowiących własność Skarbu Państwa
9.Uchwała w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka
10.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości położonych w Czarnochowicach, stanowiących własność Gminy Wieliczka i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
11.Uchwała w sprawie zamiany własności nieruchomości położonej w Podstolicach przysługującej Gminie Wieliczka na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Podstolicach przysługującej osobie prawnej
12.Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka położonej w Golkowicach
13.Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka położonej w Grabiu
14.Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka położonej w Wieliczce obr. 1
15.Uchwała w prawie uzgodnienia robót górniczych zabezpieczających w komorze Margielnik na poziomie III w rejonie stanowiska dokumentacyjnego nr 35B/11 w Kopalni Soli „Wieliczka”
16.Uchwała w w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników
17.Uchwała w w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
14:1118.Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad