Sesja Rady w dniu środa, 2 czerwca 2021

Rada Miejska w Biskupcu
Czas publikacji: 231 dni temu
Długość nagrania: 00:07:18
Liczba odtworzeń: 269
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Adamowo i Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec.
b)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec.
c)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie obrębu Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec.
3. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad