Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Powiatu w Legionowie
Czas publikacji: 239 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:33:48
Liczba odtworzeń: 269
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:171.Otwarcie obrad.
11:232.Ślubowanie nauczycieli którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
11:263.Wręczenie aktów powierzenia stanowiska dla dyrektorów:
11:26a)Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
11:26b)Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Legionowie,
11:26c)Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
11:264.Informacja o porządku obrad.
11:365.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
11:436.Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
12:067.Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z działalności za rok 2018 oraz raport o bieżącym stanie bezrobocia w powiecie legionowskim.
12:308.Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej.
12:539.Informacja Powiatowego Biura ARiMR na temat wykorzystania środków będących w dyspozycji Agencji przez mieszkańców powiatu legionowskiego.
12:5410.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie stwierdzającej przekształcenie dotychczasowego Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące.
12:5511.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie stwierdzającej przekształcenie dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku w pięcioletnie technikum.
12:5612.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie stwierdzającej przekształcenie dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie w pięcioletnie technikum.
12:5813.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów.
13:0014.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
13:0815.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019.
13:1016.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035.
13:1417.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zatwierdzenia projektu „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
13:1518.Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
13:3619.Wolne wnioski i oświadczenia.
13:3720.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad