Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Miasta i Gminy Margonin
Czas publikacji: 239 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:01:54
Liczba odtworzeń: 723
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:091.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
13:102.Informacje nt. porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:14a)zaliczenia drogi na dz. nr 168 obręb Studźce-Adolfowo do kategorii dróg gminnych
13:56b)ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin.
14:04c)zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
14:06d)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024
14:064.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta i Gminy Margonin - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje