Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Powiatu Bielskiego
Czas publikacji: 239 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:28
Liczba odtworzeń: 360
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:09IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
10:11IIŚlubowanie Andrzeja Sowy.
10:11III Wystąpienia zaproszonych gości.
10:20IV Przyjęcie porządku obrad.
10:26V Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dn. 22 sierpnia 2019 r.
10:39VI Informacja Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11:17VIIAktualne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego.
12:13VIII Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
11:371.przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku;
11:382.przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku;
11:423.zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
11:524.zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;
12:045.zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
12:056.zmiany uchwały Nr VI/2/7/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
12:077.zmiany uchwały Nr VI/2/8/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji;
12:098.zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej z późniejszymi zmianami;
12:139.wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach.
12:24IX Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
12:24X Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Bielskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje