XIII Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 30 września 2019

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 243 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:46:11
Liczba odtworzeń: 271
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
09:07a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:06b)przyjęcie porządku obrad
c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 27 sierpnia 2019r.
09:102.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:11a)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
09:12b)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034
09:18c)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej potrzeby przeprowadzenia kapitalnego remontu stadionu miejskiego w Sławnie
09:20d)Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Sławno
09:20e)Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
09:23f)Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVIII/216/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
09:24g)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu
09:26h)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu
09:27i)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu
09:29j)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Grottgera 3 na rzecz najemcy tego lokalu
09:434.Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Sławnie
09:445.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławno za I półrocze 2019r.
09:466.Wnioski radnych
09:467.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad