XXVIII Sesja Rady Gminy - 28.05.2021 r.

Rada Gminy Zabierzów
Czas publikacji: 548 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 04:54:12
Liczba odtworzeń: 1333
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:291.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:302. Przedstawienie porządku obrad.
09:313. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Zabierzów.
09:584. Informacja o realizacji budżetu gminy na rok 2021 w zakresie przetargów i inwestycji.
10:015. Informacja na temat gospodarki nieruchomościami.
10:136. Informacja na temat stanu obecnego, potrzeb budowy i remontów dróg oraz innych obiektów komunalnych (w tym sportowych) na terenie Gminy Zabierzów.
10:227. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na temat korzystania z sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabierzów oraz sprawozdanie przedstawiciela Gminy w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych za rok 2020.
10:358. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIII/256/20 Rady Gminy Zabierzów w z dnia 18 grudnia 2020 roku.
10:449. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/257/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabierzów na lata 2021-2030.
12:0410. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Zabierzów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
12:0911. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2022-2023.
12:1512. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
12:5813. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „ZiemiaRudawska.pl”.
13:0314. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości złożonej z działek ewidencyjnych: nr 154 i nr 155 położonych w Kochanowie.
13:1115.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia w roku 2021 kosztów utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Zabierzów.
13:2416.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Zabierzów w sprawie współpracy przy planowej przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w związku z budową Obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.
13:3717.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji Rady Gminy Zabierzów, kierowanej do Starosty Krakowskiego, dotyczącej podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców Gminy Zabierzów, poprzez budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym w miejscu łączenia się dróg powiatowych nr 2128K (ul. Zielona) i 2131K (ul. Łąkowa i ul. Jurajska) w miejscowości Bolechowice.
18. Informacja Wójta o sprawach bieżących.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wnioski merytoryczne.
21. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Zabierzów - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje