XIV Sesja Rady Gminy Nieporęt - 26.09.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 290 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:36:34
Liczba odtworzeń: 524
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:561.Otwarcie sesji.
12:562.Przyjęcie porządku obrad.
11:103.Podsumowanie klasyfikacji Mistrzostw Gminy Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców w kategorii „Dzieci” i „Młodzież” za rok szkolny 2018/2019 w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
12:194.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonaniu planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I-sze półrocze 2019 roku.
12:195.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Serock przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Serock.
11:466.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 393/2, położonej we wsi i gminie Nieporęt
12:197.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4 i 1254/5.
12:198.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 42/16 i 113 stanowiących własność gminy Nieporęt.
11:469.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 647/5, 652/1, 652/2, 655/2, 641/3 stanowiących własność gminy Nieporęt oraz działki nr 643 będącej w posiadaniu gminy Nieporęt.
12:1810.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Józefów gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 93/1 i 93/2 stanowiących własność gminy Nieporęt.
11:4311.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 245/3 i 245/6 stanowiących własność gminy Nieporęt.
12:1812.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 560/5 i nr 562/4 stanowiących własność gminy Nieporęt oraz działki o nr 939 i 938 będące w posiadaniu gminy Nieporęt.
11:4813.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 83/2, 78/4, 76/3, 75/7 stanowiących własność gminy Nieporęt oraz działki o nr 457 będącej w posiadaniu gminy Nieporęt.
12:4314.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z pracy między sesjami.
12:4315.Przyjęcie protokołów z XI-XII sesji Rady Gminy Nieporęt.
13:4316.Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
13:4417.Zapytania i wolne wnioski.
13:4418.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad