Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 28 maja 2021

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 488 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:32:00
Liczba odtworzeń: 586
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie Sesji:
14:03a)stwierdzenie quorum,
14:05b)powitanie gości.
15:342.Uroczystość związana z obchodami Dni Damnicy.
14:28a)prezentacja nt. "Walory przyrodnicze Gminy Damnica" - Anna Krysiak,
14:36b)wręczenie przez Wójta Gminy Damnica honorowego tytułu "Przyjaciel Gminy Damnica",
14:59c)część artystyczna,
15:33d)przerwa na poczęstunek.
15:383.Sprawy regulaminowe:
15:38a)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
16:024.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
16:025.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
16:046.Projekt uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G,1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)”.
16:067.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok.
16:088.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2021 - 2029.
16:099.Projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Damnica".
16:1710.Projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Damnica".
16:1911.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/270/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Damnica na 2021 rok".
16:2112.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.
16:2213.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Damnica z dnia 27 września 2007 r. w sprawie woli utworzenia Straży Gminnej w Damnicy.
16:2314.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
16:2315.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
16:2416.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
16:2517.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Damnica i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
16:3118.Wolne wnioski i informacje.
16:3119.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad