XXXIV Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 28 maja 2021 r.

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 183 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:53:46
Liczba odtworzeń: 264
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:481.Otwarcie obrad.
13:142.Przedstawienie porządku obrad.
13:163.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.
13:184.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
13:21a)w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2021 dotyczącego realizacji zadań z zakresu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z orzeczeniem równoważnym z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021,
13:41b)w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030,
13:44c)w sprawie ustanowienia dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
13:46d)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
13:49e)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
13:57f)w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a",
14:01g)w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu",
14:05h)w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mycielin na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu",
14:11i)w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Ceków - Kolonia na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu",
14:14j)w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
14:19k)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blizanów na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej 674160 P Piotrów - Pruszków-Zagorzyn"
14:286.Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Kaliskiego.
14:457.Interpelacje i zapytania radnych.
15:018.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:019.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad