XVI Sesja Rady w dniu czwartek, 26 września 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 246 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:04:26
Liczba odtworzeń: 458
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2019 r.
6. Raport o stanie dróg gminnych.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności ZUG Sp. Z o.o. za rok 2018 i za I półrocze 2019 roku
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
5 Projekt Uchwały Rady Gminy Ełk nr rob. 100/2019 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ełk do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
1 Projekt Uchwały Rady Gminy Ełk nr rob. 96/2019 w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego jednostki pomocniczej Piaski
2 Projekt Uchwały Rady Gminy Ełk nr rob. 97/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ełk
3 Projekt Uchwały Rady Gminy Ełk nr rob. 98/2019 w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033
4 Projekt uchwały Rady Gminy Ełk nr rob. 99/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 r. z autopoprawką
9. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad