XXVII Sesja Rady Miasta Ustroń 27.05.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 491 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:05
Liczba odtworzeń: 590
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miasta.
14:163. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:174. Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta.
14:565. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Miasta.
14:576. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń koncepcji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.
15:067. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
15:078. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:119. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
15:1310. Podjęcie uchwały w sprawie określenie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
15:1511. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/402/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania, wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji.
15:1912. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką.
15:2013. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
15:2214. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
15:2515. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komisji Rady Miasta Ustroń.
15:2616. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komisji Rady Miasta Ustroń.
15:2717. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komisji Rady Miasta Ustroń.
15:3018. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rodziny i Środowiska.
15:3219. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
15:3320. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury.
15:3521. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.
16:0322. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2021r.
16:0423. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica – etap 1.
16:0525. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
16:0626. Sprawy bieżące Miasta.
16:1227. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:1228. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad