27.05.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXIV

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 240 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:15:08
Liczba odtworzeń: 421
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:092.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:093.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 29.04.2021 r.
11:194.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
11:285.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
11:326.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok wraz z opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu.
7.Podjęcie uchwał:
12:00a)uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego za cenę obniżoną,
12:02b)uchwała w sprawie zmiany statutu powiatu,
12:07c)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.
12:09d)uchwała ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2020,
12:118.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:129.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad