XXXVIII sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 27.05.2021 godz. 13:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 184 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:44:43
Liczba odtworzeń: 520
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie Sesji.
13:072.Przedstawienie porządku obrad.
13:093.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:154.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:165.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
6.Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
13:24a)określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku,
13:30b)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
13:36c)zmian budżetu powiatu na rok 2021.
13:387.Interpelacje Radnych.
13:398.Zapytania Radnych.
13:399.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13:3910.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13:3911.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13:4412.Sprawy różne.
13:4413.Wolne wnioski.
13:4414.Głos wolny.
13:4515.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad