Sesja Rady w dniu wtorek, 25 maja 2021

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 117 dni temu
Długość nagrania: 01:50:56
Liczba odtworzeń: 201
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji.
16:032.Stwierdzenie quorum radnych.
16:103.Przyjęcie porządku obrad .
16:104.Przyjęcie protokołu z sesji: 27.04.2021r.
16:545.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:14a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:15b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt 2
16:17c)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2017r. nr XLIX/742/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej – projekt 3
16:20d)zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 4
16:21e)kupna działek położonych w Jankowicach o nr ewid. 41/3 i 52/1 – projekt 5
16:22f)kupna działki położonej w Jankowicach o nr ewid. 132/2 – projekt 6
16:24g)zmiany uchwały nr LX/505/2001 z dnia 23 października 2001r. w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt 7
16:27h)zamiany nieruchomości w Baranowie – projekt 8
16:29i)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki 1266/40 w Przeźmierowie – projekt 9
16:30j)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki 1/29 w Przeźmierowie – projekt 10
16:31k)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1614 w Tarnowie Podgórnym – projekt 11
l)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1/68 w Przeźmierowie – projekt 12
16:43m)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1489 w Przeźmierowie – projekt 13
16:44n)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki nr 1259/64 w Tarnowie Podgórnym – projekt14
16:45o)zaliczenia drogi ul. Lipowej w Swadzimiu do kategorii dróg gminnych – projekt 15
16:49p)przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Szczepienia przeciw grypie dla osób pow. 60 roku życia – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na rok 2021 – projekt 16
16:52r)wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny: w Gminie Tarnowo Podgórne – projekt 17
16:54s)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego – projekt 18
16:546.Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.
16:547.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:578.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
17:049.Interpelacje i zapytania radnych.
17:0410.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
17:5211.Wolne głosy, wnioski i informacje.
17:5212.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad