XXIV Sesja Rady Gminy Pcim, 30 kwietnia 2021

Rada Gminy Pcim
Czas publikacji: 153 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:05:20
Liczba odtworzeń: 148
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052.Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
15:213.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020.
15:244.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
15:265.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
15:336. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2021.
15:357.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 11 lutego 2021 r.
15:478. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
16:079. Wolne wnioski i informacje.
16:0710.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
16:0811.Zakończenie XXIV sesji Rady Gminy Pcim.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Pcim - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje