XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Slupi cz. I

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 240 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:09:53
Liczba odtworzeń: 440
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:101. Otwarcie sesji.
09:142. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
09:153. Przedstawienie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2021r.
09:354. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
09:365. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
10:026. Przedstawienie informacji o Narodowym Spisie Powszechnym.
10:127. Podjęcie uchwał:
11:401) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039,
11:412) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
11:413) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
11:424) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Nowa Słupia z obszarem Gmin Opatów, Baćkowice, Łagów
11:435) w sprawie nadania drodze publicznej nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia,
11:436) w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski,
11:447) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie eliminacji glifostatu z żywności.
11:468)w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowa Słupia dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
14:238. Sprawy różne.
14:239. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad