Sesja Rady w dniu czwartek, 26 września 2019r.

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 115 dni 17 godzin temu
Dłuugość nagrania: 1197:54:35
Liczba odtworzeń: 119
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2019 r.
4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą.
5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą.
6. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą za 2018 r.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał:
a)Uchwała Nr XIV/97/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.
b) Uchwała Nr XIV/98/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
c) Uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą.
d)Uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą.
e) Uchwała Nr XIV/101/2019 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą.
9. Sprawy różne.
13:2410. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad