XXVII Sesja Rady Gminy Białopole - 26.05.2021

Rada Gminy Białopole
Czas publikacji: 117 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:57:29
Liczba odtworzeń: 209
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
a)Wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał
4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Białopole.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.
9.Wolne wnioski i zapytania radnych.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad