Sesja Rady w dniu wtorek, 24 września 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 669 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 04:04:50
Liczba odtworzeń: 857
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie sesji
16:052.Stwierdzenie quorum radnych
16:073.Przyjęcie porządku obrad
16:084.Przyjęcie protokołu z sesji 27.08.2019
16:195.Wręczenie nagród sołectwom Gminy Tarnowo Podgórne, biorącym udział w Rankingu Sołectw
19:376.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:27a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne–projekt 1
16:28b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 2
16:31c)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2014r. nr LXIII/811/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Lusowo Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana Batorego a drogą ekspresową S11 – projekt 3
16:32d)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2017r. nr XLIX/743/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie uli: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej – projekt 4
17:59e)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie – wschodnia pierzeja rynku – projekt 5
18:46f)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask – projekt 6
19:03g)kupna działek w Wysogotowie – projekt 7
19:04h)kupna działek w Sierosławiu – projekt 8
19:06i)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym – projekt 9
19:08j)trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania – projekt 10
19:10k)organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych – projekt 11
19:14l)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek o numerach: 242/2 i 242/3, położonych w Tarnowie Podgórnym
19:36m)zmiany Uchwały nr XV/220/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Tarnowo Podgórne konsultacji społecznych określanych jako Budżet Inicjatyw Społecznych - projekt 13
19:377.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za III kwartał 2019r.
19:378.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19:559.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
19:5610.Interpelacje i zapytania radnych
20:0611.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:0612.Wolne głosy, wnioski i informacje.
20:0613.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje