XXXIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 24 maja 2021

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 356 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:11:58
Liczba odtworzeń: 496
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:101. Otwarcie i stwierdzenie quorum
14:172. Ustalenie porządku obrad
14:173. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji
14:224. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Iława
14:235. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
14:336. Podjęcie uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2021-2029
14:347. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
14:388. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
14:399. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
14:3910. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Asnyka
14:4011. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia petycji
14:4612. Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały Nr XIV/138/19 Rady Miejskiej w Iławie w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
14:4813. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmiany do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024”
15:1014.Podjęcie uchwały ws. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Kier.Wydz. UMK, Przedstawiciel IW)
15:1315.Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie
15:5316.Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę ws. ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy
16:0417.Przyjęcie apelu Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie stanu technicznego i zabezpieczenia budynków zespołu młyna wodnego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Iławie
16:2218. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy
16:1919. Wnioski mieszkańców Iławy
17:1920. Sprawy bieżące i wolne wnioski
17:2021. Komunikaty i oświadczenia
17:2022. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji
pokaż cały porządek obrad