Sesja Rady w dniu czwartek, 26 września 2019

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 319 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:21:45
Liczba odtworzeń: 705
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie XIV Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru osiedla Żołnierzy P.O.W. z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa./druk nr 1/
10:194.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru osiedla Żołnierzy P.O.W./druk nr 2/
10:235.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Miasta Bełchatowa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa./druk nr 3/
11:066.Informacja Prezydenta Miasta jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych, dla których Miasto Bełchatów jest jedynym lub większościowym udziałowcem za rok 2018./druk nr 4 /
11:167.Przedstawienie następujących informacji: /druk nr 5 /
a)informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2019 roku;
b)informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.
c)informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2019 roku.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa./druk nr 6/
11:449.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok./druk nr 7/
11:4710.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
11.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
12.Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.
12:2213.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad