XXVI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 24 maja 2021

Rada Miejska w Supraślu
Czas publikacji: 155 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:22:25
Liczba odtworzeń: 192
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał :
a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
b)w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyznawanego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zamieszkałych na terenie Gminy Supraśl,
c)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
d)w sprawie zmiany wpf na 2021 r.
e)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.
3. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad