Sesja Rady w dniu środa, 25 września 2019

Rada Powiatu Mikołowskiego
Czas publikacji: 154 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:41:04
Liczba odtworzeń: 175
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:042. Przyjęcie porządku obrad,
16:063. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu
16:314. Informacja z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa na obszarze powiatu mikołowskiego.
16:415. Prezentacja dotycząca wykorzystania ciepła systemowego z TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział Elektrownia Łaziska – pan Tomasz Sus Przewodniczący związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska.
16:446. Sprawozdanie z planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
17:021)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2019 do 2026 roku - druk nr 68
17:022)zmian w budżecie - druk nr 69
17:043)sposobu załatwienia petycji - druk nr 70
17:054)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie – druk nr 71
17:065)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie – druk nr 72
17:076)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łaziskach Górnych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łaziskach Górnych wchodzące w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – druk nr 73
17:077)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Ornontowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Ornontowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – druk nr 74
17:088)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Mikołowie wchodzacego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w pięcioletnie Technikum w Mikołowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mikolowie – druk nr 75
17:089)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Łaziskach Górnych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Łaziskach Górnych wchodzące w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – druk nr 76
17:0910)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Ornontowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w pięcioletnie Technikum w Ornontowicach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach– druk nr 77
17:148. Informacje Starosty,
17:149. Informacje Przewodniczącej Rady,
17:1410. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
IIczęść–godz.17.30
11Podsumowanie 20-lecia Powiatu Mikołowskiego i Rady Powiatu Mikołowskiego.
18:4012 Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad