Sesja Rady w dniu środa, 19 maja 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 195 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:34:26
Liczba odtworzeń: 343
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie sesji.
15:162. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
15:493. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
15:514. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
15:535. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025”.
15:566. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.
15:577. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
15:598.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XI/83/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
16:019. Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
16:0310. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
16:0511. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
16:0612.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego.
16:0713. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
16:0814. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:3415. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:3616. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:3617. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad