XXXI Sesja Rady Gminy Konopiska w dniu wtorek, 18 maja 2021

Rada Gminy Konopiska
Czas publikacji: 250 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:19:53
Liczba odtworzeń: 265
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.
5.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad