XL Sesja Rady Gminy Raszyn

Rada Gminy Raszyn
Czas publikacji: 194 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 07:29:28
Liczba odtworzeń: 229
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:371.Otwarcie XL sesji Rady Gminy Raszyn.
16:372. Stwierdzenie quorum.
16:373. Wnioski do porządku obrad.
16:374. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
19:135. Omówienie współpracy Gminy Raszyn z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym pod kątem propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów będących we władaniu Instytutu wraz z omówieniem złożonego wniosku dotyczącym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19:136.Stanowisko Rady Gminy Raszyn wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej niepokojących informacji dotyczących Rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie i jego otuliny, przyjęte na Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 29.04.2021 r.
21:317. Sprawy różne.
21:318. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
21:329. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Raszyn - najnowsze transmisje z obrad

2 dni 21 godzin temu 34
4 dni 22 godziny temu 35
10 dni 2 godziny temu 76
45 dni 1 godzinę temu 181
46 dni 1 godzinę temu 87
46 dni 4 godziny temu 89
121 dni 23 godziny temu 193
145 dni 4 godziny temu 168
146 dni 2 godziny temu 167
172 dni 4 godziny temu 242
194 dni 1 godzinę temu 229
219 dni 21 godzin temu 429
Pokaż wszystkie transmisje