42 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, 15 maja 2021

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 447 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:40:55
Liczba odtworzeń: 594
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Okolicznościowe przemówienia Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta, oraz zaproszonych gości.
4.Prelekcja radnej Moniki Kwidzyńskiej na temat historii połaczenia Golubia i Dobrzynia.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Golubia-Dobrzynia;
b)w sprawie przedłużenia terminu płatności II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
6.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad