Sesja Rady w dniu 24 września 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 670 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:25:24
Liczba odtworzeń: 663
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:022.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:103.Informacja na temat możliwości funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej w latach 2020-2023 - przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej.
15:204.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
15:205.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
15:216.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
15:247.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych.
15:268.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:269.Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje