XXXIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 254 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:07
Liczba odtworzeń: 221
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów na 2021 rok,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021 - 2031,
3)w sprawie likwidacji Filii nr 1 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie i włączenie jej księgozbioru do Filii nr 3 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie oraz zmiany lokalizacji i nazwy Filii nr 3 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie,
4)w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta w Wieruszowie,
5)w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach,
6)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2026,
4.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
5.Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za 2020 rok.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
8.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad