XXXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 257 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:05:51
Liczba odtworzeń: 252
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021 - 2031
4.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad