Sesja Rady w dniu poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 453 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:13:43
Liczba odtworzeń: 433
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji
15:062.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:063.Interpelacje i zapytania.
15:094.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:105.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:126.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
15:217.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
15:228.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Perzów na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
15:289.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
15:5510.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
16:1611.Wolne głosy i wnioski.
16:1612.Zakończenie XXV Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad