Sesja Rady w dniu poniedziałek, 10 maja 2021

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 133 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:18:56
Liczba odtworzeń: 431
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XL Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2)w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o.
5.Omówienie sytuacji związanej z rozbudową GCK w Białych Błotach
6.Zakończenie obrad XL Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad