Sesja Rady w dniu środa, 28 kwietnia 2021

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 45 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:56:54
Liczba odtworzeń: 115
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051. Otwarcie obrad sesji.
10:062. Przedstawienie porządku obrad.
10:423. Część informacyjna.
10:454. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 24 marca 2021 r.
11:215. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2032 (Druk nr 20/2021)
11:226. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Druk nr 21/2021)
11:287. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia wkładem pieniężnym (Druk nr 22/2021)
11:358. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Tarnowskie Góry wkładu niepieniężnego do SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa (Druk nr 23/2021)
11:409. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szczęść Boże (Druk nr 24/2021)
12:0010. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wymagań jakie powinien spełnić projekt Budżetu Obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego (Druk nr 25/2021)
12:1411. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Druk nr 26/2021)
12:2512. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Przedszkola nr 21 w Tarnowskich Górach (Druk nr 27/2021)
12:3013. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry (Druk nr 28/2021)
12:3414. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk nr 29/2021)
12:3715. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Druk nr 30/2021)
12:4016. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach (Druk nr 31/2021)
12:5617. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (Druk nr 32/2021)
18. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje