XLIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 7 maja 2021r.

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 48 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:29:54
Liczba odtworzeń: 122
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021
b)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024
c)w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie
4.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
5.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad