Sesja Rady w dniu czwartek, 29 kwietnia 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 261 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:50:02
Liczba odtworzeń: 274
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji.
10:062.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:063.Przyjęcie porządku obrad.
10:084.Przyjęcie protokołu z XXXV, XXXVI sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:305.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:336.Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu za rok 2020 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej. (sprawozdanie zamieszczono w Informatorze e-Sesji):
10:397.Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności za 2020 rok (sprawozdania zamieszczono w Informatorze e-Sesji):
a)Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,
b)Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
c)Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej,
d)Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu,
e)Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.
11:088.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.
11:229.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
11:2810.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego
11:3411.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Przemyskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
11:5212.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
11:5313.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad