XII Sesja Rady Miejskiej w Iławie, 20 września 2019 r.

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 196 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:07:55
Liczba odtworzeń: 234
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:441.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029,
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok,
5.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
6. Zamknięcie obrad XII Sesji
pokaż cały porządek obrad