Sesja Rady w dniu środa, 28 kwietnia 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 513 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:44:00
Liczba odtworzeń: 755
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Omówienie realizowanych projektów proekologicznych – Fotowoltaika, Czyste Powietrze, Moja Woda.
3. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 01_w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kusowie.
b) - druk Nr 02_w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach.
c) - druk Nr 03_w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupsk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .
d) - druk Nr 4_ w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXIX/319/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego przyznawanie dodatku stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Słupsk.
e) - druk Nr 5_w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok.
f) - druk Nr 6_w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
g) - druk Nr 7_w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "KRAINA W KRATĘ W DOLINIE RZEKI MOSZCZENICZKI"
h) - druk Nr 8 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/254/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Słupsk.
i) - druk Nr 9 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad