XIV Sesja Rady Miasta - 19 września 2019

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 250 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 05:37:40
Liczba odtworzeń: 442
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:122.Ustalenie porządku dziennego obrad.
09:133.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
09:144.Powołanie Komisji Uchwał.
09:155.Wnioski obywatelskie.
09:176.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 172/19 z dnia 11.09.2019 r.).
09:237.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 173/19 z dnia 11.09.2019 r.).
09:268.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 174/19 z dnia 11.09.2019 r.).
09:549.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 175/19 z dnia 11.09.2019 r.).
09:5610.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 176/19 z dnia 11.09.2019 r.).
09:5711.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 177/19 z dnia 11.09.2019 r.).
09:59a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 181/19 z dnia 13.09.2019 r.)
10:00b)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 182/19 z dnia 13.09.2019 r.)
10:07c)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 183/19 z dnia 13.09.2019 r.)
10:08d)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 184/19 z dnia 13.09.2019 r.)
10:22e)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 185/19 z dnia 13.09.2019 r.)
10:25f)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 187/19 z dnia 19.09.2019 r.)
10:26g)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (Druk nr 186/19 z dnia 17.09.2019 r.)
10:2812.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej załącznik do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 178/19 z dnia 11.09.2019 r.).
10:3213.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 179/19 z dnia 11.09.2019 r.).
10:3714.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 180/19 z dnia 11.09.2019 r.).
11:0315.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11:5516.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury.
11:5517.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.
11:5718.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta.
12:1219.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
20.Syntetyczna analiza ekonomiczno – finansowa spółek prawa handlowego, w których Miasto Zduńska Wola ma 100% udziałów za okres 2018 roku:
12:34a)Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
12:49b)Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
13:36c)Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.,
13:50d)Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o.o.
13:5221.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
14:2822.Sprawy różne.
14:3623.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:3624.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad