Sesja Rady w dniu środa, 28 kwietnia 2021

Rada Miasta Żyrardowa
Czas publikacji: 11 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 02:16:03
Liczba odtworzeń: 57
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

ISprawy organizacyjne:
14:161. otwarcie obrad,
14:162. stwierdzenie prawomocności obrad,
14:163. przedstawienie porządku obrad,
14:184. przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Miasta Żyrardowa.
II Projekty uchwał w sprawie:
14:281.zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2021-2032 wraz z prognozą długu na lata 2021-2032
14:282. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021,
14:313.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
14:354.wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E - usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,
14:385.określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
14:416.określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu kąpielowego na rok 2021,
15:067.zajęcia stanowiska w przedmiocie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego,
15:158.zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie,
9.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty,
15:1810.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Armii Krajowej),
15:2011.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Mikołaja Kopernika),
15:2412.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Stefana Okrzei),
15:2913.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Wierzbowa),
15:3214.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Zaciszna),
15.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. terenu po Ars-Grafie),
15:3816.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. Centrali).
IIIInformacje:
15:381.Informacja o działaniach Prezydenta i Urzędu Miasta Żyrardowa.
15:39IV Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
15:40V Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Żyrardowa - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje